Fundament, facade og murerarbejde hos Suheil

DEPS’ administrative medarbejder modtog en mail fra Suhail vedrørende en opgave der indebar flere faggrupper. Nedrivning, fundament og murerarbejde.

Dialogen fortsatte med Suhail på mail, hvilket resulterede i at Jonas ringede til Suhail og aftalte et besigtigelses møde.

Efter en god oplevelse hos Suhail, hvor diverse detaljer og forventninger til opgaven blev gået igennem, fremsendte Jonas et tilbud på total entreprisen. Suhail vendte positivt tilbage og der blev udfærdiget en entreprisekontrakt. Det første udkast blev rettet til efter indvendinger fra Suhail og entreprisekontrakten blev hermed underskrevet.

I entreprisekontrakten var aftalt en start og slut dato, hvilket begge blev overholdt og arbejdet udført efter gældende regler.