Få inspiration til træterrasse og haveskur til dit eget haveanlæg

Kristoffers kunderejse med DEPS

Læs og se Kristoffers kunderejse med DEPS da han fik totalrenoveret sit haveanlæg på hans kote grund. Opgaven besked af blotlægning og rydning af grund, såning af græs, plantning af bøgehæk, belægning af parkeringsplads og gangarealer, kontruktion af to jatoba træterrasser, samt et kombineret cykel- og redskabsskur. Følg med her og få inspiration til træterrasse og haveskur til dig eget projekt.

Projektets start

Kristoffer fik udarbejdet en haveplan gennem en have arkitekt og ønskede at finde en anlægsgartner der kunne varetage projektet. Kristoffer kontaktede DEPS og der blev aftalt et møde til besigtigelse af projektet. Haveplanen hjalp DEPS meget med at se det ønskede anlæg for sig, da den daværende grund var et stort mudderhul efter nybyggeri. Haveplanen indeholdte alt fra tegninger og materialevalg, så det var til at gå til med det samme. 

Processen for haverenoveringen:

Blotlægning & rydning af grund

I forbindelse med byggeriet af Kristoffers hus, lå der meget bygge- og haveaffald på grunden. Dette blev alt sammen samlet sammen, og smidt i en trailer og kørt væk med en lastbil. Da Kristoffers grund ligger meget under vej koten, var det nødvendigt med meget groft jordarbejde. Dette jordarbejde bestod af at bortkøre jord, for derefter at etablere en mere sammenhængende grund med mulighed for at anlægge græsplænen i vatter. 

Processen for blotlægning og rydning af grund

Såning af græs og plantning af bøgehæk

Kristoffers grund led af skader efter kørsel med meget tunge maskiner, i forbindelse med byggeriet af huset. Før vi kunne anlægge og så en ny græsplæne, var det nødvendigt at grubbe jordarealerne. Ved at grubbe jordarealerne løsner man jorden, således at vand kan passere til undergrunden igen. Da vi havde grubbet jordarealerne, fræsede vi og tilførte yderligere luksus muldjord, hvorefter vi afrettede den nye muldjord, og såede græsset. Som en del af det afsluttende haveanlæg etablerede og plantede vi en bøgehæk på den øverste skråning ud mod vejen. Selve skråningen plantede vi bøgepur på. Bøgepur består af meget tæt plantet bøgehæk, som har den effekt at når rodnettet gror fast i skråningen, bliver skråningen meget mere robust.

Processen for såning af græs og plantning af bøgehæk

Konstruktion af 2x jatoba træterrasser

Før at arbejdet med konstruktionen af jatoba træterrasserne kunne påbegyndes, måtte der først bortgraves en masse jord, da jordarealerne hvor terrasserne skulle ligge lå væsentligt højere end husets sokkel. Derefter kunne arbejdet med at bygge rammen og strøer påbegyndes, hvorefter at jatoba terrassebrædderne blev monteret. Afslutningsvis måtte jatoba terrasserne slibes i dybden, da terrassebrædderne varierede i tykkelsen mere end hvad var acceptabelt.

Processen for konstruktion af 2x jatoba træterrasser

Konstruktion af kombineret cykel- & redskabsskur

Da grunden er inddelt i tre niveauer, vejniveauet, mellem-haveniveauet og husniveauet, var det nødvendigt at fordele konstruktionen af det kombinerede cykel- og redskabsskur imellem de forskellige kote højder. Da skurene skulle kombineres var det nødvendigt at udgrave og etablere et skråfundament, for at levere en holdbar konstruktion. Dette skråfundamentet holder gulvet i det skur som ligger i den øverste kote af Kristoffers grund. Resten af skuret er opført på almindeligvis vis med fritstående stolper og fladt tag.

Processen for konstruktion af cykel- & redskabsskur

Belægning af parkeringsplads med granitskærver & rådhusbelægning af gangareal

Kristoffer ønskede en simpel parkeringsplads til sin bil i det øverste kote lag, og derfor blev løsningen en korrekt opbygning af stabilgrus bund, som efterfølgende blev fyldt med granitskærver. Foran sit nybyggede hus ønskede Kristoffer rådhusbelægning med portugisiske chaussésten, som blev lagt i et mønster med chaussésten rundt om hver enkelt 40×40 flise.

Processen for belægning af parkeringsplads & gangareal

Konklusion på totalrenovering af Kristoffers haveanlæg

Dermed var afslutningen på projektet med Kristoffers haveanlæg nået. Kristoffer var godt tilfreds med sit nye haveanlæg, hvor han fik sået græs og plantet bøgehæk på sin kote grund, og for sine jatoba træterrasser og kombinerede cykel- redskabsskur. Belægningen af parkeringsplads med granitskærver og stisystemer og gangarealer i rådhusbelægning endte også med et rigtig flot resultat, som Kristoffer også var meget tilfreds med. Se et fyldigt galleri herunder, samt en video der viser projektets udførelse fra start til slut.

Fandt du inspiration til træterrasse eller haveskur til dig eget projekt?

Hvad enten du har behov for en totalrenovering eller hjælp til mindre udendørs bygge- og anlægsopgaver, så har vi også kompetencerne til at udføre dit projekt, såsom groft havearbejde, beplaning, såning, terrasser, indkørsler, flisearealer, carporte, skure, redskabsrum, hegn med mere.

Har du et projekt du mangler hjælp til? Så tag kontakt til os i dag, og så tager vi en indledende snak om dit projekt.

Mvh,
Jonas Clausen
DEPS Byg & Anlæg

Se vores kompetencer inden for udendørs tømrerarbejde

4.5/5
Scroll to Top