Kennets rådhusbelægning og haveanlæg i Vedbæk

 

Læs Kennets kunderejse, da han fik etableret nyt haveanlæg om hans hus, indeholdende alt fra rådhusbelægning til pudsning af trappe

 

Kennet ønskede sig et nyt haveanlæg ved hans indkørsel samt hus. Han ønskede også en renovering af hans hovedtrappe samt kældertrappe, så den kom til at se pæn og glat ud igen. Han ønskede sig rådhusbelægning samt sorte granitskærver i indkørslen.

 

Proces for ny haveanlæg:

 

  • Etablering af rådhusbelægning
  • Jesmig brønddæksler
  • Indkørsel med sorte granitskærver
  • Sætning af brosten langs fortov
  • Renovering af hovedtrappe/kældertrappe

Processen omkring haveanlægget begyndte med blotlægning for eksisterende, så det var til at komme til. Etableringen af rådhusbelægningen var det første, derefter indkørsel med granitskærver og sætning af brosten. Hovedtrappen samt kældertrappen blev renoveret så de så pæne og glatte ud.